Coordinació Rural presenta “+RuraliCat, Catalunya aposta més pel món rural”

 

Coordinació Rural de Catalunya presenta el projecte “+RuraliCat, Catalunya aposta més pel món rural” . El projecte pretén implicar a la societat civil, empresarial i política amb la finalitat d’aconseguir noves oportunitats pels infants i joves dels àmbits rurals, així com millorar la seva vida, la de les seves famílies i la de la gent que treballa i viu al territori, en general. I per l’altra, pretén difondre l’acció que Coordinació Rural de Catalunya fa arreu del territori i fer que les accions de CRUC siguin cada vegada millors i que arribin el més aviat possible a tot el territori.

Volem aconseguir amb aquest projecte:

 + Educació en el lleure

+ Formació al medi rural

+ Suport institucional

+ Foment de les iniciatives per als infants del món rural

+ Joves participant

+ Transversalitat

 +Desenvolupament rural integral 360º

 

Campanya +RuraliCat 2013

La Campanya +RuraliCat 2013 pretén, per una banda, oferir beques als nens i nenes de famílies amb una situació econòmica complicada perquè puguin participar i gaudir d’activitats educatives de lleure durant l'estiu. Per altra banda, aquesta campanya també vol cobrir les necessitats d’altres agents educatius dels àmbits rurals, com les escoles rurals, oferint activitats extraescolars als seus alumnes.

Amb la campanya ens dirigim a totes les persones, empreses, entitats i administracions que vulguin col•laborar en un projecte solidari i de futur, que vulguin formar part d'una organització que defensa i treballa pels drets i la millora de vida dels infants, joves i adults del món rural.

Per conèixer com col•laborar a la campanya o com sumar-se al projecte: http://www.ruralicat.cruc.info/