Coordinació Rural de Catalunya participa a la XXXV Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

 

Coordinació Rural de Catalunya, com a entitat membre de ple dret, va participar el dia 2 de març a la XXXV Assemblea General Ordinària, AGO, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya celebrada a Barcelona sota el lema “Consells de joventut, enfortint la democràcia”.

 

En el marc de la XXXV AGO les entitats: ACAB; Candela i ANJI-ANC van esdevenir membres del CNJC. Es va acordar el tema de la 6ª Àgora que es centrarà en educació, “l’educació a Catalunya, avui i demà”. Es va aprovar el pla de treball i de gestió del 2012 i es va presentar el del 2013, que també es va aprovar i renovació d’alguns membres del Secretariat.

 

En referència a les resolucions, n’hi havia de proposades des del Secretariat, des d’entitats i dues de caire d’urgència.

 

En la resolució proposada pel Secretariat “pel dret fonamental a l’habitatge i l’impuls de formes innovadores d’accés i tinença”, Coordinació Rural hi va incorporar una esmena, és a dir, un setè punt. L’esmena fou acceptada pel Secretariat i la resolució s’aprovà.

 

Tot seguit s’adjunta el punt que va afegir Coordinació Rural com a esmena a la resolució ja que quan es parla del binomi joves i habitatge s’agreuja en els pobles i municipis dels àmbits rurals. El territori català és divers i com a tal les necessitats dels joves també són diferents. Per això, des de Coordinació Rural es va creure oportú i important afegir un punt específic sobre les problemàtiques dels joves dels àmbits rurals ja que en els municipis i pobles, caracteritzats per cases disseminades en el territori, no hi ha opció de pisos de lloguer, ni tan sols de protecció oficial, per exemple.

 

7. Agilitzar els tràmits per a la sol•licitud, resolució i atorgament dels ajuts a les rehabilitacions de cases antigues ubicades a municipis i pobles rurals. Així com, garantir que els joves tinguin facilitats per continuar al territori. Anys enrere en una mateixa casa hi vivia diverses generacions, actualment, els joves volen el seu propi espai, fet que condiciona a què busquin un lloc per viure fora del territori per les dificultats a construir un habitatge a les seves terres. Aquesta raó ajuda a l’abandó de territori i al conseqüent envelliment de la població en els àmbits rurals, cal treballar perquè els joves tinguin facilitats en les reformes de l’habitatge, rehabilitació de cases de la seva finca i en la construcció d’un nou habitatge amb la finalitat de promoure el retorn dels joves i/o la seva continuïtat en el món rural.

 

Pots llegir la resolució del Secretariat “Resolució pel dret pel dret fonamental a l’habitatge i l’impuls de formes innovadores d’accés i tinença” en el següent enllaç:

http://www.cnjc.cat/documents/resolucio_dret_habitatge_xxxvago.pdfImatges Relacionades