Coordinació Rural de Catalunya presenta el projecte I-care a les III Jornades Europees organitzades per ACEFIR

 

Els dies 29 i 30 d’abril es va celebrar al Centre Municipal d’Educació de Palafrugell les III Jornades Europees amb el lema el treball en xarxa per a una ciutadania europea activa, organitzades per ACEFIR ( Associació Catalana per l’Educació, la Formació I la Recerca).

La inauguració de les Jornades anà a càrrec del Director Territorial d’Ensenyament, l’Alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, el Regidor d’Educació i Cultura i la Presidenta d’ACEFIR, Rosa M. Falgàs.

Seguidament, es realitzà la ponència “les polítiques d’educació i formació de la Comissió Europea: Erasmus per a tothom. Grundtvig, quo vadis?” a càrrec de Blanca Admetlla i M. Teresa Pedraz, assessores i responsables de Grundtvig de l’OAPEE ( Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus ). Durant la seva intervenció van destacar la importància del projecte Grundtvig, les oportunitats que havia suposat a nivell de participants i d’intercanvi d’experiències i d’interlocutors. Així com, les perspectives de futur del programa i els canvis que implica, el primer canvi palès és el nom: Erasmus per a tothom, també hi ha canvis en el finançament, entre d’altres.

Posteriorment, intervingué Neus Lozano, responsable dels programes europeus del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la ponència “l’experiència de Catalunya en els programes europeus per l’aprenentatge al llarg de la vida”. Neus donà pautes i aspectes per reflexionar, realitzà una anàlisi sobre les oportunitats de l’aprenentatge al llarg de la vida i acabà la intervenció amb la frase “el futur és els qui s’atreveixen a explorar-lo”.

Tot seguit, s’exposaren dos projectes Grundtvig d’arreu de Catalunya. El 1r, del Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a càrrec de Montserrat Millian.

El 2n, de Coordinació Rural de Catalunya, CRUC a càrrec de Marta Erola. La intervenció començà amb una breu introducció sobre l’entitat, es donà el punt de vista sobre aspectes de les ponències anteriors i es presentà explicà el projecte “comunicació intergeneracional i gent activa en el món rural, i-care” , projecte del 2012 al 2014 i els interlocutors són Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Hongria i Catalunya.

La sessió de tarda s’inicià amb quatre projectes Grundtvig realitzats a les comarques de Girona: - Associació Artistes de Girona, TACA a càrrec de Mònica. - Fundació Astres - Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Joventut) a càrrec de M. José Navarro. - ACEFIR a càrrec de Rosa M. Falgàs.

Coordinació Rural no va poder estar present a les ponències del dia 30 tanamteix cal comentar que es va presentar i parlar del treball en xarxa a nivell europeu. L’Educació d’Adults als Països Nòrdics a càrrec de Graciela Sbertoli i ella com a presidenta de la xarxa EBSN exposà la xarxa European Basic Skills Network. També hi hagué la intervenció de Roser Bertran amb la Xarxa de la Formació Professional i finalment l’acte de cloenda de les Jornades.

 Imatges Relacionades