Coordinació Rural de Catalunya compareix a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya

La directora de Coordinació Rural de Catalunya, Marta Erola, va comparèixer a la Comissió d’infància del passat dimarts 14 de maig al Parlament de Catalunya per presentar l’entitat davant dels diputats i diputades dels diferents Grups Parlamentaris, així com, va presentar els reptes de l’organització dels quals destaca la proposta de resolució sobre el reconeixement dels infants i joves dels àmbits rurals com a col•lectius amb menys oportunitats per raons geogràfiques. Per aquesta raó, membres de l’entitat estan recollint signatures a partir de la web http://www.ruralicat.cruc.info i també en format paper en diferents poblacions catalanes. Cal destacar que tots els Grups Parlamentaris s’han mostrat favorables i han valorat en positiu la proposta i no veuen inconvenient en aprovar-la .

Alhora, Marta coma representant de CRUC va presentar diferents esmenes pel Pacte per la Infància en les que tots els Grups Parlamentaris van estar-hi d’acord en general, tot i que hi va haver alguna matisació, i des del Departament de Benestar Social i Família impulsor del Pacte ja han afegit en l’esborrany gran part de les esmenes presentades. Es preveu aprovar-lo abans de finalitzar l’estiu amb el màxim suport dels Grups parlamentaris i amb el major nombre de suport d’entitats que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència.Imatges Relacionades