NOVES SECCIONS A LA WEB DEL CARNET RURAL

Coordinació Rural presenta les noves seccions de la web del carnet RuRal. Com a novetats, cal destacar l’ampliació d’apartats a la secció Let’s learn English. En aquesta secció hi haurà fins a tres apartats amb la finalitat de potenciar l’anglès i poder-lo practicar a partir de diferents materials i recursos: English time, Tales from around the world i European recipes, enjoy cooking!

Fem un enfoc a Tales from around the world, que s’estrena avui. Són contes de diferents països del món narrats, en anglès, i representats per joves participants al camp de treball internacional “Rural development, after the fire”. Són un total de deu entregues que es penjaran setmanalment els dijous, des de mitjans d’octubre fins al desembre. Tanmateix, el treball amb els vídeos i els altres apartats de la secció va més enllà, s’han creat unes fitxes didàctiques per completar el material per tal de motivar a les escoles i famílies a fer-ne ús, així com, facilitar-los eines.

Per aquesta raó, altres novetats de seccions són la de les escoles i el racó dels pares i mares. Uns espais pensats i creats per oferir recursos, eines i l’opció de participar de sortejos per gaudir d’activitats gratuïtes al seu poble o municipi.

I per últim, però no menys important, les seccions E-learning i BRRI.

E-learning estarà operativa a partir de gener de 2015. S’ha creat per oferir cursos a distància als nens i nenes dels àmbits rurals. Així, visquin on visquin tenen la possibilitat de realitzar cursos lingüístics, inicialment, i més endavant d’assignatures com matemàtiques o altres. Alhora, ofereix feina a persones joves del territori.

BRRI, Banc Rural de Recursos per a Infants, operativa a partir de desembre, pretén, juntament amb altres agents del territori, garantir que tots els infants del món rural tenen accés a allò imprescindible sense cap tipus d’exclusió per raons econòmiques, geogràfiques o altres.

T’animem a entrar-hi i visitar-la: www.carnetrural.cat

 

Imatges Relacionades