Full d'inscripció a l'escola d'estiu 2018

Selecciona el torn i la temàtica:
1r Torn
Del 01 al 08 de juliol.
Sense places disponibles.
2n Torn
Del 06 al 08 de juliol.
Naturcamp/Artcamp I De 6 a 7 anys.

3r Torn
Del 08 al 18 de juliol.
Naturcamp III De 12 a 14 anys.

Artcamp III De 12 a 14 anys.
4t Torn
Del 19 al 29 de juliol.
Camp Base De 15 a 17 anys.

 

Dades personals:
Nom del noi/a:
Cognoms:
Nom del pare, mare o tutor/a:
Cognoms:
DNI pare, mare o tutor/a:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon de contacte:
Persona de contacte:
Emails:
Altres telèfons de contacte:
És membre del carnet RuRal o està vinculat a un centre rural? No
En cas de resposta afirmativa, número del carnet o nom del centre:
Edat:
Data de Naixement:
Observacions mèdiques:

Pren algun medicament? No

Quin?

*En el cas que segueixi algun tractament mèdic de llarga durada, o bé requereixi algun tracte especial, ens heu de telefonar abans de fer la inscripció i portar un informe mèdic detallat de la seva afecció.

Fa algun règim especial? No

Quin?

Té totes les vacunes corresponents a la seva edat? No


*Cal portar fotocòpia el primer dia del torn.

Es cansa molt aviat a les excursions? No

Pateix algun tipus d’al•lèrgia? No

Quina?

Ha tingut algun problema mèdic al llarg de la vida, que cregueu convenient comentar? No

Quin?

*Cal anotar si pateix enuresis nocturna o alguna altra incidència que cregueu important que sapiguem.
Núm. targeta sanitària:    *El dia de portar el fill/a cal deixar l'original als monitors.
Altres Observacions:
Saps nedar? No
Saps anar en bicicleta? No
Autoritzacions:
Jo autoritzo al meu fill/a a assistir a l'escola d'estiu de Cambrils dels Pirineus que organitza Coordinació Rural de Catalunya, del dia al dia , atenent-me a les condicions que m’han estat notificades i prèvia presentació de la documentació corresponent. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i dono fe que tot el que ha estat escrit anteriorment és cert i correcte.

Signatura del pare, mare o tutor


* Per signar, l'autoritzant ha d'escriure el seu nom.

En cas de malaltia, ens dóna permís per portar al seu fill/a, en cotxe, al Centre Sanitari del Solsonès?

No

Autoritzo que el meu fill/a pugui ser fotografiat o bé es gravin imatges de vídeo durant la realització dels campaments pels dirigents.

No

Autoritzo que el meu fill/a pugui banyar-se en piscines públiques o privades i rius.

No

Autoritzo a petites cures i medicaments com ara antihistamínics, antitèrmics, antiinflamatoris i analgèsics,que normalment es lliuren sense recepta mèdica i que contenen àcid acetilsalicílic, ibuprofèn o paracetamol, per part de l’equip de monitors/es.

No

Autoritzo a Coordinació Rural a enviar informació al meu correu electrònic o a l’adreça física?

No

Accepto i estic d’acord amb les condicions d’inscripció (veure més avall)?

No
Condicions d’inscripció:
  • L’entrada dels campaments serà entre les 16.00 i les 17.00 h. de la tarda. El primer àpat és el sopar del 1r dia.
  • La sortida els pares i mares a les 10.30h del matí estaran al campament per poder realitzar l’activitat de cloenda que han realitzat els nois i noies. I l’últim àpat serà l’esmorzar.
  • Aviseu amb temps si heu d’arribar abans o després de les hores esmentades.
  • Els pares, mares i/o tutors haureu de portar els vostres fills/es al punt on desenvolupa l'escola d'estiu, el càmping La Comella a Cambrils dels Pirineus, Solsonès. Es realitzarà una reunió informativa el dia d'entrada al torn.
  • L’equip de monitors/es fa les patrulles (grups amb què estan organitzats els nens/es per dormir, per alguns jocs i per les tasques diàries)
  • No es permet la visita de familiars ni amics durant el torn.
  • En cas de malaltia, i amb la vostra autorització, el responsable portarà el vostre fill/a al Centre sanitari del Solsonès, ubicat a Solsona, i us telefonarà a casa per informar-vos de l’estat del vostre fill/a.
  • En els campaments i Camp Base no és permès fumar. Fer-ho serà motiu d’expulsió.
Pagament:
Seleccioneu una opció

Opció A. Pagament en 4 quotes
Opció B. Pagament en 3 quotes.
Opció C. Pagament en 2 quotes.
Opció D. Pagament de la totalitat en 1 quota.
Opció E. Sol•licitud de beca.
Finalitzada la inscripció online, haureu de fer el pagament, segons l'opció seleccionada a qualsevol entitat bancària de “LA CAIXA” al número:
2100-0081-98-0200307459
IBAN: ES 18 2100 0081 9802 0030 7459

Com a concepte hi ha de constar el nom i els cognoms del noi/a.
Omplir aquesta inscripció no dóna dret a la plaça. Per fer-la efectiva caldrà realitzar el primer pagament en el cas de les opcions (a), (b),(c) i la totalitat en el cas de l'opció (d) en un termini de 72 hores. El darrer pagament per les opcions (a), (b), (c) serà el dijous 28 de juny de 2018.
En el cas de l'opció (e), Coordinació Rural de Catalunya es posarà en contacte amb vosaltres per informar-vos del procediment de pagament i import. Rebreu un mail de confirmació per saber que ja teniu la plaça confirmada.
Avís sobre la confidencialitat de dades:
Les dades de caràcter personal que es facilitin al registrar la inscripció, quedaran gravades en un fitxer propietat de Coordinació Rural de Catalunya amb la finalitat de contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes, així com també per enviar informació, notificacions, promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter personal, podran ser cedides a tercers, sempre dins de les cessions legalment establertes i que permet la Llei 15/1999. Per tot això pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant de Coordinació Rural de Catalunya mitjançant una comunicació escrita a:

COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA
Psg. Pare Claret, Casal de cultura i joventut, 16
25280 Solsona