Què fem?
  • Desenvolupar polítiques pel món rural.

    Representar i ser la veu del món rural des del tercer sector davant d’institucions, organismes, col•lectius i la societat en general amb l’objectiu de millorar la realitat rural i actuar com a actiu pel desenvolupament del territori.

  • Fomentar la participació com a base de futur.

    Fer una tasca d’equilibri territorial, de desenvolupament del territori rural a partir d’un treball pedagògic i de foment de la participació.