Àrea Membres i Territori

Coordinació Rural de Catalunya dóna resposta i vol donar cobertura a les necessitats bàsiques de la societat dels àmbits rurals. L’àrea de membres i territori està formada per XARES, Xarxa d’Agrupaments Rurals d’Esplai i dos serveis: servei RuRal i servei Jovesnet.

La xarxa i els serveis engloben totes les franges d’edat, a més, promouen la participació, la implicació, el treball en xarxa, fan possible l’accessibilitat a la informació i faciliten la potenciació d’iniciatives a entitats i col•lectius dels àmbits rurals.