XARES (Xarxa d’Agrupaments Rurals d’Esplai)

Què és?

És una plataforma que aglutina els Agrupaments Rurals d’Esplai, entitats amb finalitat educativa que treballen en el temps lliure, la seva tasca va adreçada a infants i joves i treballen pel desenvolupament integral d’aquests col•lectius a partir de diferents activitats i projectes.

Per què?

És necessari una xarxa que aglutini els agrupaments rurals d’esplai per tenir més força, realitzar un treball en xarxa, per la interrelació entre les diferents entitats i dinamitzar el món rural.

És important que la xarxa representi, defensi i vetlli per les necessitats de les entitats i pugui actuar com a referent en entitats que existeixen en àmbits rurals.

Objectius

Objectiu general

  • Crear una plataforma que vetlli i sigui a partir de la qual es dinamitza un programa.

Objectius específics

  • Dinamitzar el territori a partir de la potenciació de centres educatius en el temps lliure com a eines clau per al desenvolupament social i cultural.
  • Treballar en xarxa en les entitats territorials rurals.
  • Potenciar la formació i altres activitats entre les diferents entitats amb costos reduïts o de forma gratuïta.

Si sou una entitat de lleure que treballa en el món rural contacta a xares@cruc.info
Si sou un grup de joves que voleu crear una entitat de lleure al vostre poble o municipi, contacta amb nosaltres.

Beneficis de les entitats:

  • Servei jurídic: tramitació subvencions i ajuts, censos, assegurança, estatuts i altres.
  • Servei de seguiment i assessorament: reunions, material pedagògic, orientació en planificació i organització.
  • Servei de suport en la preparació d’activitats: orientació i assessorament en activitats, intercanvis, rutes, camps de treball i altres.
  • Servei de representació: representació davant d’institucions, organismes i col•lectius.
  • Lloguer de material: ,etc.