Publicacions

En aquest espai pots consultar les nostres publicacions:

  • El diari digital “Infocruc”, publicació online creada amb la finalitat d’informar i donar a conèixer aspectes sobre la joventut i el món rural.
  • Les Conclusions de les IX edicions realitzades de les Jornades Rurals.
  • L'Ecoguia juvenil. Propostes de descoberta del territori rural de Catalunya on els joves en són els protagonistes. Mterail educatiu i divulgatiu creat per joves.