Publicacions

En aquest espai pots consultar les nostres publicacions:

  • El diari digital “Infocruc” que s’envia trimestralment a tots els departaments, ajuntaments, institucions, escoles rurals, membres,... amb la finalitat d’informar i donar a conèixer l’opinió de persones rellevants en aspectes sobre la joventut i el món rural.
  • Les Conclusions de les diferents edicions de les Jornades Rurals.
  • L'Ecoguia juvenil, propostes de descoberta del territori rural de Catalunya i altres regions i països europeus on els joves en són els protagonistes. Projecte promogut per Coordinació Rural juntament amb interlocutors d’Anglaterra, Eslovènia i Letònia. L’Ecoguia juvenil és un projecte que també es desenvolupa a Catalunya en el qual any rere any s’aniran penjant un nou material educatiu i divulgatiu creat per joves.