Ruraltia escola

Ruraltia, escola rural de territori, medi natural i lleure, neix com a part vital en l’àrea de formació de Coordinació Rural de Catalunya.

Les necessitats de la formació en els àmbits rurals són evidents però s’accentuen en especial si ens referim a l’educació en el lleure, formació en i per al foment territorial i la formació entorn al medi natural.

Coordinació Rural de Catalunya té com a un dels màxims objectius donar resposta a les necessitats del nostre territori rural i en aquest cas, i tot i que ja des del principi l’organització realitza formació en els marcs abans esmentats, entenem que cal vertebrar la formació i les polítiques educatives que cal desenvolupar i defensar en l’àmbit rural des de un nou espai, que dins Coordinació Rural de Catalunya i en conveni amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, sigui i actuï com a referent clar en tot allò que afecti a l’educació en el lleure, la formació en i per a foment territorial i la formació en el medi natural. Una escola adreçada al territori, que tindrà els àmbits de gestió i espais centrats al Solsonès però que donarà resposta a la població dels àmbits rurals de tot Catalunya.