Coordinació Rural de Catalunya compareix al Parlament de Catalunya
dissabte, 21 d'abril de 2012 15:00

El president de Coordinació Rural de Catalunya, Albert Solé, i la directora, Marta Erola van comparèixer el passat 7 de març a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya.

La intervenció serví per presentar davant de tots els Grups Parlamentaris i grups municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis, l’organització i fer propostes per millorar la situació dels joves del món rural.

La compareixença fou dins el marc de treball “mesures per fomentar l’ocupació juvenil” de la Comissió. Així, Coordinació Rural va presentar tres formacions estratègiques encaminades a fomentar nous jaciments d’ocupació al món rural.

També es va proposar aconseguir un conveni interdepartamental econòmic i de treball per poder donar resposta als 749 municipis de menys de 5.000 habitants que té el nostre país. (482 de menys de 1.000 habitants), i sobretot per aconseguir un desenvolupament integral 360º dels joves del món rural. I que la Comissió s’impliqui en el procés per aconseguir que els infants i joves dels àmbits rurals, així com passa en programes de la Unió Europea, siguin reconeguts com infants i joves amb menys oportunitats.

Es va remarcar que per aconseguir els reptes esmentats calia l’ajuda de tots els grups de la Comissió. “Tots junts podem fer un món rural amb serveis i igualtat d’oportunitats”

Després hi hagueren les intervencions de cada grup parlamentari, grups municipalistes i finalment el torn de rèplica del president i directora de Cordinació Rural per respondre les preguntes i reflexions que havia formulat cada grup parlamentari i municipalista.Imatges Relacionades